tavla

Det er der indent,
der tæller

Et hus kan være nok så flot – kravene til energieffektivitet er de samme. Vores moderne glasuldsgranulat SUPAFIL overholder kravene og har en meget lav varmeledningsevne, λD, på kun 0,033. Meget bedre bliver det ikke. Med SUPAFIL får du desuden en løsning til både vægge, loft, gitterspær og hanebåndsspær.

Med glasuldsgranulat forsvinder også behovet for at opbevare isoleringsmaterialet på arbejdspladsen, og der bliver heller intet spild eller svind ved installationen. Isolatøren har granulatet med sig, blæser isoleringen ind i præcis den rette mængde og tager det overskydende materiale med sig. Samtidig frigøres der tid hos de håndværkere, der ellers havde været nødt til at arbejde med at isolere.

SUPAFIL er en moderne og effektiv metode til opfyldelse af BR10-kravene. Prøv selv! Yderligere information og nærmeste isolatør finder du via linksene til højre.